Ưu đãi giảm giá 5% cho khách đặt tiệc từ lần thứ 2 trở đi.

Fullname: *
Telephone: *
Quý khách ghi đúng số điện thoại để hệ thống xác nhận số lần đặt tiệc
Email:
Ngày tổ chức: *
Yêu cầu khác:
Security code:*
 
2014 Copyright by Nhung Nguoi Ban Restaurent. All rights reserved